#86. Cần Thay Đổi Cấu Trúc Mới Của Cơ Thể

Điều tuyệt vời ở đây là bạn cũng đủ thông minh để rũ bỏ đi một phương tiện là cơ thể vật chất của mình khi nó không còn phục vụ cho mục đích của bạn nữa, hãy nâng cấp lên một phiên bản mới hơn, tốt đẹp hơn, và tiếp tục cuộc hành trình của mình trong phương tiện mới ấy, và bạn chính là một tài xế vĩnh cửu.