#79. Luôn Duy Trì Sự Bình Yên Và Niềm Vui Bên Trong Bạn

Luôn Duy Trì Sự Bình Yên Và Niềm Vui Bên Trong Bạn

Nếu một ai đó nói điều tiêu cực với bạn, đừng phản ứng gì cả. Bạn cần phải tập luyện cho bản thân đến một mức độ mà bạn có thể luôn bình tĩnh và cảm thấy sự bình yên bên trong, dù có bất cứ điều tiêu cực gì đang xảy ra ở bên ngoài.

Khi bạn có thể duy trì được sự bình yên và niềm vui bên trong, dù có bất cứ tình huống nào xảy ra bên ngoài, thì bạn đã có thể kiểm soát tất cả mọi thứ.

Trích từ nguồn The Secret

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *