#58. Mỗi Cuộc Sống Là Một Tác Phẩm Nghệ Thuật

2
2 minutes, 25 seconds Read

Mỗi Cuộc Sống Là Một Tác Phẩm Nghệ Thuật

Mỗi cuộc sống là một tác phẩm nghệ thuật. Không có bài thơ nào đẹp hơn cuộc sống sung mãn. Để được biết qua thì ngay cả thất bại cũng đáng được ao ước. 

Mỗi Cuộc Sống Là Một Tác Phẩm Nghệ Thuật

Lịch sử văn chương nhân loại và Việt Nam đã để lại những tác phẩm có giá trị cao. Nhiều nhà văn đã cống hiến những gì tinh túy nhất của bản thân cho cuộc đời. Họ viết văn để tỏ lòng yêu nước và đó là triết lý sống, là quan điểm sáng tác chi phối toàn bộ quá trình sáng tạo của họ. Họ đã đốt cháy trái tim mình để tạo nên những tác phẩm đề cao phẩm giá con người. Những tác phẩm của họ sống mãi trong tâm hồn hàng triệu độc giả mọi thời đại.

NguyenVanLiem.com

Similar Posts

2 Comments

Comments are closed.