#115. Hãy Kết Họp 6 Trình Tự Này Vào Những Việc Bạn Vẫn Làm Hàng Ngày

7 minutes, 28 seconds Read

Hãy Kết Họp 6 Trình Tự Này Vào Những Việc Bạn Vẫn Làm Hàng Ngày

1. Hãy bất đầu mỗi ngày của bạn bằng cách dành ít nhất năm phút tập trung tâm trí vào những mong muốn, mục tiêu và ý định của bạn. Hãy thật thoải mái, nhắm mắt lại và hình dung ra tất cả những mục tiêu và khát vọng của bạn như thể bạn bạn đã thực hiện được chúng rồi. Hãy cảm nhận như điều đó đang thực sự diễn ra, hãy nhìn mỗi ngày của bạn chính xác như cách bạn muốn nó diễn ra

2. Sử dụng các công cụ của bạn mỗi ngày. Cuốn sách hình, nhật ký lòng biết ơn, biểu hiện của lòng biết ơn và những lời khẳng định sẽ giúp bạn có được nguồn cảm hứng xác thực từ bên ngoài, giúp bạn có những năng lượng thay đổi tích cực. Hãy cam kết thực sự sử dụng những công cụ này mỗi ngày và áp dụng chúng vào cuộc sống của hạn.

3. Bắt đấu chú ý vào việc mỗi ngày của bạn thường xuyên có những phản ứng về mặt cảm xúc ra sao nếu những phản ứng ấy không liên quan đến việc tạo ra cuộc sống như mong ước của bạn. Thay đổi tư tưởng và cảm xúc sao cho chúng trở thành một rung cảm tương thích với những thứ bạn muốn hấp dẫn. Tập trung vào những thứ mang đến cho bạn miền vui và giữ những mong đợi của bạn ở trạng thái tích cực của bạn.

4. Hãy nhớ tầm quan trọng của lòng biết ơn và sự cảm kích ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Mỗi ngày hãy dành ra một khoảng thời gian để kết nối chính bạn với Đức Tin của mình.

5. Mỗi ngày hãy thực hiện những hành động liên kết với mục đích, mục tiêu và những khác vọng của bạn. Thật sự quan tâm và chú ý đến điều đó. Hãy làm theo những ý tưởng được truyền cảm hứng của bạn.Tin tưởng cảm giác và cảm xúc của bạn. Chú ý và trả lời lại những phản hồi mà bạn nhận được. Hãy thực hiện các bước này hàng ngày để hướng trực tiếp đến giấc mơ của bạn.

6. Nhận ra Luật Hấp dẫn đang hoạt động trong cuộc sống của bạn. Với những bằng chứng về hiệu quả của nó, hãy nhận ra và gửi lời cảm ơn tới Luật Hấp Dẫn, Bạn càng nhận ra là nó đang hoạt động, nó sẽ hoạt động càng hiệu quả. Đơn giản là như vậy.

Mary Hayes-Grieco

Similar Posts