#116. Chúng Ta Bao Nhiêu Tuổi Điều Này Không Quan Trọng

1 minute, 9 seconds Read

Chúng Ta Bao Nhiêu Tuổi Điều Này Không Quan Trọng

Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi? Điều này không quan trọng, quan trọng là tình yêu của chúng ta bao nhiêu tuổi rồi. Bởi tình yêu có một tuổi riêng và đời sống riêng của nó. Rồi chúng ta sẽ già hơn, nhưng điều này không làm cho tình yêu cũng phải già theo như vậy.

FRIEDRICH TORBERG

Similar Posts