#90. Hãy Nâng Cao Tầng Năng Lượng Của Bạn

4 minutes, 42 seconds Read

Hãy Nâng Cao Tầng Năng Lượng Của Bạn

Tất cả những ý nghĩ tốt đẹp mà bạn nghĩ, tất cả những từ ngữ tốt đẹp mà bạn nói, tất cả những cảm xúc tốt đẹp mà bạn cảm thấy, và tất cả những hành động tốt đẹp mà bạn thực hiện, đều góp phần nâng tần số của bạn lên những tầm cao mới.

Và khi bạn bắt đầu nâng cao được tần số của mình, một cuộc sống mới và một thế giới mới sẽ mở ra trước mắt bạn.

Bạn sẽ phát đi sức mạnh của năng lượng tích cực ra khắp Trái Đất và năng lượng ấy sẽ lan tỏa đến mỗi sự sống tại đây.

Bạn sẽ nâng cao bản thân mình, và khi làm như thế thì bạn cũng đang nâng cao cả thế giới lên.

Một điều bạn nên hiểu là vũ trụ có sự phân tầng và cấp độ tầng năng lượng của bạn sẽ tương ứng với năng lượng của đối tượng mà bạn sẽ thu hút. Hãy nâng cao tầng năng lượng của bạn

Con người chúng ta luôn luôn phát triển, và khi lớn lên, thì tần số của chúng ta cũng thay đổi.

Nếu như một mối quan hệ giữa hai người kết thúc, thì đó là hậu quả của việc hai người đó không còn cùng tần số với nhau nữa.

Khi tần số của những người khác nhau không còn phù hợp với nhau nữa, thì quy luật hấp dẫn sẽ tự động phản hồi lại bằng việc chia tách họ ra.

Sự thay đổi tần số chính là sự phát triển, sự phát triển chính là cuộc sống, và cuộc sống thì luôn tốt đẹp.

Warm Regards

Similar Posts