#89. Hãy Là Một Thỏi Nam Châm Hạnh Phúc

2 minutes, 26 seconds Read

Hãy Là Một Thỏi Nam Châm Hạnh Phúc

Để thu hút những điều bạn muốn cho một cuộc sống hạnh phúc hơn, bản thân bạn phải trở thành một thỏi nam châm đầy hạnh phúc.

Để trở thành một thỏi nam châm hạnh phúc, bạn cần phải nói về hạnh phúc, suy nghĩ những điều hạnh phúc, và thực hiện những hành động đầy hạnh phúc đối với người khác.

Để khiến bản thân thực sự hạnh phúc, hãy làm thấy cả những gì bạn có thể để mang lại hạnh phúc cho người khác.

Hãy Là Một Thỏi Nam Châm Hạnh Phúc

Một điều thú vị là tất cả mọi việc bạn cần làm đó là tập trung vào bên trong. Bạn không cần phải lo lắng với những gì ở bên ngoài, chỉ bên trong thôi.

Hạnh phúc sẽ thu hút hạnh phúc.

Similar Posts