#114. Một Điều Kỳ Diệu Về Cuộc Sống Của Bạn

2 minutes, 25 seconds Read

Một Điều Kỳ Diệu Về Cuộc Sống Của Bạn

Dù cho bạn đang nghĩ gì, thì mỗi ngày trôi qua, bạn đều trở nên tốt đẹp hơn và tốt đẹp hơn nữa. Không có một cá thể nào có thể đi lùi ngược lại trong quy trình này.

Bạn chỉ có thể tiến tới hoặc đi lên. Thậm chí có những lúc bạn cảm thấy mọi chuyện không hề trở nên tốt đẹp hơn chút nào, thì hãy tự nhắc bản thân rằng ngày hôm nay, bản thân bạn vốn đã tốt đẹp hơn nhiều so với ngày hôm qua.

Bạn có thấy khi nào thời gian quay trở lại không? Chắc chắn là không rồi. Và cũng như vậy, cuộc sống này không có đi lùi mà nó chỉ đang liên tục tiến lên trong mỗi khoảnh khắc, cùng nhịp với dòng thời gian.

NguyenVanLiem.com

Similar Posts