#132. Hãy Là Người Nhóm Lửa Để Chuyển Đổi Tiêu Cực Thành Tích Cực

5 minutes, 22 seconds Read

Hãy Là Người Nhóm Lửa Để Chuyển Đổi Tiêu Cực Thành Tích Cực

Hãy là người nhóm lửa, biến thay đổi tiêu cực thành tích cực. Đừng kháng cự, hãy tìm điều tốt đẹp và tích cực trong mọi tình huống. Đưa ra yêu cầu rằng sự thay đổi sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp. Hãy chọn con đường tích cực, và hình dung mình như người nhóm lửa, làm cho ngọn lửa cháy mạnh lên.

Bạn có sức mạnh để biến chuyển những sự thay đổi tiêu cực trở thành thay đổi tích cực, nhưng bạn không thể làm được điều này nếu như bạn kháng cự lại sự thay đổi đó.

Kháng cự lại thay đổi chính là chọn đi theo con đường tiêu cực, bạn đang tập trung vào sự tiêu cực, và điều này sẽ chỉ càng mang đến thêm sự tiêu cực, nỗi đau và bất hạnh.

Để chuyển đổi tiêu cực thành tích cực, đầu tiên hãy tìm kiếm những điều tốt đẹp và tích cực trong mọi tình huống. Luôn luôn có điều gì đó tốt đẹp trong bất cứ tình huống nào, và khi bạn tìm kiếm những điều tốt đẹp, thì quy luật hấp dẫn sẽ mang chúng đến với bạn.

Thêm vào đó, hãy đưa ra lời yêu cầu là: sự thay đổi ấy sẽ mang lại cho bạn vô vàn những điều tốt đẹp và tích cực. Khi đưa ra yêu cầu này, hãy hiểu rõ và nhận thức điều ấy với cả trái tim mình, và nó sẽ trở thành sự thật.

Đây chính là việc chọn đi theo con đường tích cực.

Hãy hình dung khi bạn nhóm lửa, bạn bắt đầu từ một tia lửa nhỏ, sau đó bạn thổi, bạn giữ và bạn làm cho ngọn lửa cháy mạnh lên. Việc chuyển hóa tiêu cực và tìm kiếm điều tốt đẹp cũng tương tự như vậy. Hãy là người nhóm lửa.

Hãy Là Người Nhóm Lửa

Similar Posts