#130. Hạnh Phúc Hay Bất Hạnh Đều Tồn Tại Trong Tâm

3 minutes, 15 seconds Read

Hạnh Phúc Hay Bất Hạnh Đều Tồn Tại Trong Tâm

Hành động đức hạnh, mặc dù không được chứng kiến bởi ai, nhưng vẫn được biết đến bởi trời đất. Khi con người thực hiện việc tốt, sự hạnh phúc dù chưa đến vẫn sẽ theo đuổi, trong khi tai họa đã rời xa; và khi con người hành động xấu, tai họa dù chưa đến sẽ tiếp cận, trong khi sự hạnh phúc đã rời xa.

Những người hành động thiện lương, giống như những cây cỏ mọc giữa vườn xuân, mặc dù không có ai chứng kiến, nhưng vẫn tiếp tục tăng trưởng từng ngày. Những người hành động ác, giống như một chiếc đá mài dao, không có sự tổn thương hiển nhiên, nhưng qua thời gian sẽ bị hao mòn.

Sự hạnh phúc hay bất hạnh đều tồn tại trong tâm hồn. Điều đáng sợ khi thực hiện hành động xấu không phải là sợ bị phát hiện bởi người khác, mà là sợ nhận ra bản thân; và điều tốt đẹp khi hành động thiện không phải là nhận được sự tán dương từ người khác, mà là sự bình an trong lòng chính mình.

NguyenVanLiem (sưu tầm)

Similar Posts