#126. Bạn Sẽ Chẳng Có Gì Nếu Bạn Không Biết Mình Muốn Đi Đâu Và Mong Gặt Hái Được Gì  

2 minutes, 18 seconds Read

Bạn Sẽ Chẳng Có Gì Nếu Bạn Không Biết Mình Muốn Đi Đâu Và Mong Gặt Hái Được Gì  

Cuộc sống có thể mang lại cho bạn, trong sự nghiệp và đặc biệt là trong đời sống cá nhân, tất cả những gì bạn mong muốn. Thực tế là gấp nhiều lần hơn thế. Nhưng bạn sẽ chẳng có gì nếu bạn không biết mình muốn đi đâu và mong gặt hái được gì  từ chuyến đi đó.

Bạn Sẽ Chẳng Có Gì Nếu Bạn Không Biết Mình Muốn Đi Đâu Và Mong Gặt Hái Được Gì  

Bạn cần hỏi mình:

. Tôi là ai?

. Tôi muốn gì?

. Điều gì làm tôi hạnh phúc?

. Điều gì không làm tôi hạnh phúc?

. Sức mạnh tôi ở đâu, Điểm yếu của tôi ở đâu?

Tôi có thể đóng góp nhiều nhất ở khía cạnh nào trong cuộc sống, công việc, doanh nghiệp và những mối quan hệ của mình? “

Đạt Kết Quả Tối Đa Từ Những Gì Bạn Có

Similar Posts