#23. Bạn Tập Trung Vào Điều Gì Thì Bạn Thu Hút Điều Đó Đến

Bạn Tập Trung Vào Điều Gì Thì Bạn Thu Hút Điều Đó Đến.

Rất nhiều người thực hiện ăn kiêng đã giảm được cân, nhưng sau đó lại tăng cân trở lại, đó là bởi vì họ tập trung sự chú ý của mình vào việc giảm cân. Thay vì như vậy, hãy tập trung sự chú ý vào cân nặng hoàn hảo của bạn.

Bất kể bạn tập trung sự chú ý cao độ của mình vào thứ gì, thì bạn cũng sẽ thu hút thứ đó đến với mình. Đó chính là cơ chế hoạt động của quy luật.

Bạn Tập Trung Vào Điều Gì Thì Bạn Thu Hút Điều Đó Đến
Bạn Tập Trung Vào Điều Gì Thì Bạn Thu Hút Điều Đó Đến

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Similar Posts

Comments

  1. avatar
    gate io says:

    I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *