#14. Quy Trình Tạo Ra Điều Bạn Muốn Luôn Giống Nhau

Cá nhân tôi đã không TIN vào quy luật khi lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với nó, thậm chí tôi còn nói rằng đây là “mấy cái chuyện tầm phào”, nhưng đó là câu chuyện xảy ra vào năm 2013. Và 05 năm sau, khi cuộc sống của tôi thay đổi, tôi đã hiểu rằng đó là điều quý giá nhất trong cuộc sống mà tôi biết được.