#17. Khi Yêu Cầu Điều Gì Đó Cho Mình-Hãy Yêu Cầu Điều Đó Cũng Đến Với Người Khác Bạn Nhé

Khi tôi yêu cầu điều tốt đẹp đến với tôi, tôi đã áp dụng điều này bằng cách yêu cầu điều này cũng đến với bạn và hàng nghìn người khác thông qua việc chia sẻ Luật Hấp Dẫn đến với mọi người. Vì vậy, bạn có thể cùng tôi chia sẻ điều này đến với mọi người.