#96. Bạn Có Thể Khởi Động Cho Những Sức Mạnh Tích Cực Trước Khi Bạn Đến Một Nơi Nào Đó

2 minutes, 14 seconds Read

Bạn Có Thể Khởi Động Cho Những Sức Mạnh Tích Cực Trước Khi Bạn Đến Một Nơi Nào Đó

Bạn có thể khởi động cho những sức mạnh tích cực trước khi bạn đến một nơi nào đó, nhưng để làm được điều này, bạn phải thực hiện tưởng tượng và suy nghĩ trước.

Trước khi bạn làm gì đó, hãy suy nghĩ trước về việc này và tưởng tượng bản thân mình đã làm xong hành động đó, một cách vui vẻ, và mọi thứ thật dễ dàng trôi chảy.

Và bây giờ thì bạn có thể bắt đầu thực hiện hành động đó rồi.

Sức mạnh tích cực hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát và sự chỉ huy của bạn – nhưng bạn phải thực hiện kêu gọi chúng đến với cuộc sống của mình.

The Secret

Similar Posts