#95. Mỗi Người Ai Cũng Có Một Chiếc Bình Và Thời Gian Của Riêng Mình

5 minutes, 10 seconds Read

Mỗi Người Ai Cũng Có Một Chiếc Bình Và Thời Gian Của Riêng Mình

Trong lớp học về quản trị kinh doanh, thầy giáo đặt lên bàn một chiếc bình miệng rộng và những viên đá to cỡ nắm tay. Sau đó, thầy cẩn thận đặt từng viên đá vào trong bình cho đến khi không thể bỏ thêm được nữa.

Thầy nhìn cả lớp và hỏi: ” Cái bình đã đầy chưa?”.

Mọi người đồng thanh đáp: “đầy rồi”.

Thầy lại hỏi “thật không?” rồi thầy cúi xuống bàn lấy ra một túi sỏi. Thầy bỏ một vài viên sỏi vào những khoảng trống giữa các viên đá lớn rồi hỏi một lần nữa: ” Cái bình đã đầy chưa?”

Lần này, cả lớp bắt đầu hiểu ý thầy. Một bạn trả lời có lẽ cái bình chưa đầy.

“Tốt lắm!” nói rồi, thầy lấy ra một xô cát và bắt đầu đổ cát vào bình để lấp đầy những khoảng trống giữa cát và sỏi. Lần này, thầy chưa kịp hỏi.

Cả lớp đã lên tiếng: “Thưa thầy, chưa đầy. Cái bình vẫn chưa đầy”.

Mỗi Người Ai Cũng Có Một Chiếc Bình Và Thời Gian Của Riêng Mình

Một lần nữa, thầy khen: “Giỏi lắm!” và lấy ra một bình nước. Thầy bắt đầu đổ nước vào bình cho đến khi đầy tới miệng bình. Cuối cùng thầy nhìn cả lớp và hỏi: ” Ý nghĩa của những công việc vừa rồi là gì?”

Mỗi người trong chúng ta đều cần xác định những viên đá tảng quan trọng của cuộc đời mình, hãy lựa chọn, cân nhắc thật kỹ đều gì là phù hợp với mình nhất trong từng giai đoạn và đặt vào chiếc lọ những viên đá quan trọng trước rồi hãy nghĩ đến và thực hiện những việc tiếp theo.

VIÊN ĐÁ QUAN TRỌNG

Similar Posts