#95. Mỗi Người Ai Cũng Có Một Chiếc Bình Và Thời Gian Của Riêng Mình

Mỗi người trong chúng ta đều cần xác định những viên đá tảng quan trọng của cuộc đời mình, hãy lựa chọn, cân nhắc thật kỹ đều gì là phù hợp với mình nhất trong từng giai đoạn và đặt vào chiếc lọ những viên đá quan trọng trước rồi hãy nghĩ đến và thực hiện những việc tiếp theo.