#118. Có Một Sự Khác Biệt Lớn Giữa Việc Cho Đi và Hy Sinh

3 minutes, 14 seconds Read

Có Một Sự Khác Biệt Lớn Giữa Việc Cho Đi và Hy Sinh

Có một sự khác biệt lớn giữa việc “cho đi” và “hy sinh”. Cho đi là khi bạn cho tiền người khác với một trái tim tràn ngập yêu thương và cảm xúc tích cực. Hy sinh là khi cho đi mà trong lòng bạn không hề cảm thấy tốt đẹp. Đừng nhầm lẫn giữa hai điều này, chúng là hai chuyện hoàn toàn đối lập. Một việc phát ra tín hiệu của sự thiếu thốn, một việc lại là tín hiệu của sự dư dả hơn mức cần thiết.

Việc này khiến bạn cảm thấy tốt đẹp trong khi việc kia lại mang đến cảm xúc tiêu cực. “Hy sinh” thì cuối cùng sẽ dẫn đến sự oán giận. Còn “cho đi” với trái tim đầy cảm xúc tốt đẹp sẽ là một trong những việc tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm.

Luật hấp dẫn sẽ dựa vào những cảm xúc này và mang đến cho bạn nhiều tiền hơn nữa trong cuộc sống. Bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt này.

Luật Hấp Dẫn Bí Mật Tối Cao

Similar Posts