#93. Cuộc Sống Vốn Dĩ Không Công Bằng-Hãy Học Cách Thích Ứng Với Nó

1 minute, 7 seconds Read

Cuộc Sống Vốn Dĩ Không Công Bằng-Hãy Học Cách Thích Ứng Với Nó

Cuộc Sống Vốn Dĩ Không Công Bằng-Hãy Học Cách Thích Ứng Với Nó

Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng với nó

Similar Posts