#33. Điều Bạn Tin Cũng Chính Là Điều Bạn Thấy

1
4 minutes, 19 seconds Read

Điều Bạn Tin Cũng Chính Là Điều Bạn Thấy.

Điều bạn nhận thức được cũng chính là điều bạn nhìn thấy được.

Thường mọi người vẫn nghĩ rằng khi tôi thấy thì tôi mới tin. Tuy nhiên, thực tế chúng ta biết rằng do giới hạn trong các giác quan và bộ lọc thông tin của chúng ta mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái mà chúng ta có sẵn ở bên trong mình.

Nghĩa là, có nhiều điều đang tồn tại ngay bên cạnh chúng ta nhưng chúng ta vẫn không thấy vì trước đó chúng ta không có nhận thức về việc đó.

Do vậy, hãy bắt đầu xây dựng nhận thức rằng: Có tồn tại Luật Hấp Dẫn, và khi bạn chấp nhận sự tồn tại này, bạn sẽ thấy biểu hiện của nó ở khắp mọi nơi.

Điều Bạn Tin Cũng Chính Là Điều Bạn Thấy.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Để cho dễ hiểu, bạn có thể hình dung về cái TiVi nhà bạn. Khi bạn bật TiVi lên, bạn có thể thu được một số kênh truyền hình nào đó và một số kênh thì không. Tuy nhiên, không thể vì TiVi nhà bạn không thu được sóng của kênh truyền hình nào đó mà bạn nói rằng kênh đó không tồn tại, chỉ là bộ thu sóng của bạn đã không ở tần số của kênh đó mà thôi.
Vì vậy, nếu bạn không biết không có nghĩa là điều đó KHÔNG TỒN TẠI. Một khi bạn TIN – Quy luật sẽ bắt đầu HIỆN RA.

Similar Posts

Comments

Comments are closed.