#10. Vì Sao Bạn Vẫn Chưa Đạt Được Điều Mình Muốn

4
2 minutes, 29 seconds Read

Vì Sao Bạn Vẫn Chưa Đạt Được Điều Mình Muốn.

Bạn không thể nói rằng quy luật hấp dẫn không hoạt động, bởi vì quy luật này luôn luôn hoạt động chính xác trong mọi thời điểm.

Nếu bạn không có được điều mình muốn, thì đây cũng là kết quả của việc bạn sử dụng quy luật ấy. Nếu bạn không có được điều mình muốn, thì đó là do bạn đang tạo ra việc mình không có được điều ấy. Bạn vẫn đang ở trong quy trình sáng tạo, và quy luật vẫn đang phản hồi lại bạn một cách chính xác.

Nếu hiểu được điều này, thì bạn có thể chuyển hướng năng lực phi thường của mình để thu hút những thứ bạn thật sự muốn.

Vì Sao Bạn Vẫn Chưa Đạt Được Điều Mình Muốn.

Vì sự tiến bộ và hoàn thiện bản thân mỗi ngày!

Similar Posts

4 Comments

  1. avatar
    Kayıt Ol | Gate.io says:

    At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

Comments are closed.