#16. Tập Trung Hoàn Toàn Vào Những Điều Mà Bạn Yêu Quý

1 minute, 56 seconds Read

Tập Trung Hoàn Toàn Vào Những Điều Mà Bạn Yêu Quý.

Quy luật hấp dẫn không thể thay đổi được những điều mà bạn ghét trong cuộc sống, vì sự căm ghét sẽ ngăn cản những thay đổi xảy ra.

Và bởi vì quy luật sẽ mang lại cho chúng ta chính xác những gì mà chúng ta đưa ra, nên khi bạn căm ghét một thứ gì đó, quy luật sẽ phải tiếp tục mang đến thêm những điều bạn ghét.

Bạn sẽ không thể dứt khỏi nó được. Tình yêu là cách duy nhất.

Nếu bạn tập trung hoàn toàn vào những điều mà mình yêu quý, thì bạn đang trên đường đến với một cuộc sống tốt đẹp.

Similar Posts