#100. Bạn Tự Cài Đặt Tần Số Của Mình Thông Qua Những Suy Nghĩ Và Cảm Xúc

2 minutes, 12 seconds Read

Bạn Tự Cài Đặt Tần Số Của Mình Thông Qua Những Suy Nghĩ Và Cảm Xúc

Không một ai có thể ảnh hưởng đến bạn bằng những suy nghĩ tiêu cực của họ nếu khi ấy bạn không ở tần số tiêu cực.

Và nếu bạn càng cảm thấy tốt thì khi ấy bạn đang ở một tần số tích cực càng cao, và bạn sẽ có những suy nghĩ càng tích cực hơn.

Tại tần số ấy, những suy nghĩ tiêu cực của người khác không còn có thể chạm đến bạn được nữa.

Việc này cũng giống như nỗi đau của người bệnh không thể làm cho bác sĩ đau được. Bởi nếu như bác sĩ đau đớn như người bệnh thì sao bác sĩ có thể đủ tỉnh táo để chữa bệnh cho bệnh nhân của mình được.

Similar Posts