#45. Nhiệm Vụ Đầu Tiên Khi Đọc Sách Là Hiểu Và Nắm Vững Lấy Điều Đã Đọc

1 minute, 44 seconds Read

Nhiệm Vụ Đầu Tiên Khi Đọc Sách Là Hiểu Và Nắm Vững Lấy Điều Đã Đọc

Nhiệm vụ đầu tiên khi đọc sách là hiểu và nắm vững lấy điều đã đọc.

Nhiệm vụ thứ hai là suy nghĩ điều đã đọc.

Nhiệm vụ thứ ba là ghi chép lại những điều cần nhớ.

Và cuối cùng, nhiệm vụ thứ tư là thấy được cuốn sách dạy cho ta điều gì mới; nó có thông báo cho ta những kiến thức mới không; nó có dạy ta một số thủ thuật quan sát, làm việc, học tập mới không; nó có thức tỉnh những tâm trạng và nguyện vọng đặc biệt không.

N.CRUPXCAIA

Similar Posts