Nguyễn Văn Liêm_Hành Trình Tháng 09/2017

65 minutes, 34 seconds Read

BIỂU TƯỢNG THÁNG 09/2017_ KỶ NIỆM 72 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9 ( 2/9/1945 – 2/9/2017 )

Nguyễn Văn Liêm_72 Năm Quốc Khánh 2-9
Nguyễn Văn Liêm_72 Năm Quốc Khánh 2-9

Bài này viết về tuyên ngôn độc lập khai sinh Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. Đối với bài về tuyên ngôn độc lập trong lịch sử Việt Nam, xem Tuyên ngôn độc lập Việt Nam.

Bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam được Hồ Chí Minh soạn thảo, và đọc trước công chúng tại vườn hoa Ba Đình (nay là quảng trường Ba Đình) ngày 2 tháng 9 năm 1945. Đây được nhiều người xem là bản tuyên ngôn độc lập thứ ba của lịch sử Việt Nam, sau bài thơ thần Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt ở thế kỷ X và Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi viết năm 1428.

Việt Nam trở thành thuộc địa của thực dân Pháp từ giữa thế kỷ 19. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Đế quốc Nhật Bản đã thay Pháp chiếm đóng Việt Nam từ năm 1940. Khi Nhật Bản đầu hàng quân Đồng Minh giữa năm 1945, Việt Minh có cơ hội lớn để chiến thắng. Cơ hội này đã được Việt Minh tận dụng.

Sáng ngày 26 tháng 8 năm 1945, tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội, Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì cuộc họp của Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong số các quyết định của cuộc họp này. Thường vụ nhất trí chuẩn bị Tuyên ngôn độc lập và tổ chức mít tinh lớn ở Hà Nội để Chính phủ Lâm thời ra mắt nhân dân, cũng là ngày nước Việt Nam chính thức công bố quyền độc lập và thiết lập chính thể Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 30 tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh mời một số người đến góp ý cho bản Tuyên ngôn độc lập do ông soạn thảo. 31 tháng 8 năm 1945, ông bổ sung thêm cho dự thảo Tuyên ngôn độc lập và đến 2 tháng 9 năm 1945, ông đọc bản Tuyên ngôn độc lập trong cuộc mít tinh trước hàng chục vạn quần chúng, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

HỠI ĐỒNG BÀO CẢ NƯỚC !

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh Đồng Minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói.

Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không “bảo hộ” được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật.

Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng.

Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ.

Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự thật là dân ta lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.

Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các Hội nghị Têhêrăng và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

Những người ký tên gồm:

Chủ tịch

HỒ CHÍ MINH

Trần Huy Liệu; Võ Nguyên Giáp; Chu Văn Tấn; Dương Đức Hiền;  Nguyễn Văn Tố; Nguyễn Mạnh Hà; Cù Huy Cận; Phạm Ngọc Thạch; Nguyễn Văn Xuân; Vũ Trọng Khánh; Phạm Văn Đồng;  Đào Trọng Kim; Vũ Đình Hòe; Lê Văn Hiến.Ngày 01/08/2017

Nguyễn Văn Liêm_Enrique Simo

Khi người mẹ dạy con mình với tình yêu như người mẹ để rèn luyện tâm trí đặng có những ý nghĩ tích cực và rũ bỏ lo lắng. Lúc đó khi tâm trí bạn cần sự bình an thì nó sẽ tuân theo bạn.

ENRIQUE SIMO


Ngày 02/09/2017

Nguyễn Văn L;iêm_CHRISTIAN D. LARSON 
Nguyễn Văn Liêm_CHRISTIAN D. LARSON

“Bất kể bạn là ai, hoặc bất kể điều gì đã xảy ra, hãy luôn luôn vui vẻ. Hãy vui vẻ bởi vì bạn đang ở đây. Bạn đang ở đây, trong một thế giới tươi đẹp; và tất cả những gì tươi đẹp đều có thể được tìm thấy trong thế giới này…

Hãy cứ vui vẻ, và bạn sẽ luôn luôn vui vẻ. Sẽ luôn có những lý do tốt hơn để cảm thấy vui vẻ. Bạn sẽ có thêm ngày càng nhiều thứ khiến bạn vui vẻ. Năng lượng của ánh sáng vui vẻ là rất lớn, đặc biệt là ánh sáng vui vẻ của con người. Nó có thể thay đổi mọi thứ, chuyển đổi mọi thứ, tái tạo mọi thứ, và khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp đúng như bản chất của nó trong hiện tại.

 Hãy cứ vui vẻ, và số phận của bạn sẽ thay đổi; một cuộc sống mới sẽ bắt đầu và một tương lai mới sẽ mở ra dành cho bạn.

CHRISTIAN D. LARSON 

(1874-1954)


Ngày 03/09/2017

Nguyen Van Liem_Martin-Luther-King-Jr
Nguyen Van Liem_Martin-Luther-King-Jr

Bóng tối không thể xua đi bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó. Hận thù không thể xua đi hận thù, chỉ có tình yêu thương mới có thể làm được điều đó.

Niềm tin là bước chân đầu tiên, cho dù bạn không thể  nhìn thấy hết cả cầu thang.

MARTIN LUTHER KING Jr.


Ngày 04/09/2017

Nguyễn Văn Liêm_Tách Cafe Cuộc đời
Nguyễn Văn Liêm_Tách Cafe Cuộc đời

Cuộc đời là tách cà phê đầy hương vị, tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố và bạn là người thưởng thức nó. Cà phê có đắng có ngọt bùi và hương vị nồng nàn, quan trọng nhất là bạn muốn thưởng thức cà phê chứ không phải những cái tách…

TÁCH CÀ PHÊ CUỘC ĐỜI


Ngày 05/09/2017

Nguyễn Văn Liêm_JEFF KELLER
Nguyễn Văn Liêm_JEFF KELLER_Ô cửa sổ

Thái độ sống của chúng ta là khung cửa sổ tâm hồn. Theo thời gian, những thứ làm vấy bẩn ô cửa sổ của ta càng lúc càng tích tụ nhiều thêm, mà đôi khi chúng ta vô tình không nhận biết được. Và như vậy ta sẽ sống, nhìn nhận mọi thứ xung quanh không phải như những gì vốn có của nó, mà qua ô cửa sổ bám đầy bụi bẩn đó.

JEFF KELLER


Ngày 06/09/2017

Nguyễn Văn Liêm_Mẹ Tôi Là Thế
Nguyễn Văn Liêm_Mẹ Tôi Là Thế

Nghe Bài Hát  :   Mẹ Tôi là Thế

Mẹ là người thầy đầu tiên và là người luôn sát cánh, nâng đỡ mọi khó khăn của cuộc sống. Những lời mẹ dạy về cuộc đời, tình yêu, cuộc sống cho con là những gì mẹ rút ra từ chính cuộc đời mẹ.

 • Con sẽ chẳng bao giờ đạt được điều gì, dù là nhỏ nhất, nếu lúc nào cũng chỉ ngồi im một chỗ.
 • Biết trân trọng và đánh giá cao mọi niềm vui, dù là nhỏ nhặt nhất, trong cuộc sống. Đừng lúc nào cũng than vãn và mơ mộng về những thứ mà mình không thể có. Hạnh phúc là biết ước muốn vừa đủ.
 • Những người khác có thể lấy đi của con nhiều thứ, ngoại trừ học vấn mà con đã dày công có được.

MẸ TÔI LÀ THẾ


Ngày 07/09/2017

Nguyễn Văn Liêm_KHỔNG TỬ
Nguyễn Văn Liêm_KHỔNG TỬ

Bất cứ nơi nào bạn đi, hãy đi với tất cả trái tim.

Chỉ khi bạn mang theo hành trang là một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, tình yêu thương và sự chân thành, bạn mới có thể chinh phục được tất cả những nơi mà bạn đi qua. Đừng để mỗi chuyến đi chỉ đơn giản là một lần xê dịch, hãy coi đó là cả một cuộc hành trình.

KHỔNG TỬ


Ngày 09/09/2017

Nguyễn Văn Liêm_Cuộc Sống Đời Thường
Nguyễn Văn Liêm_Cuộc Sống Đời Thường

Người hạnh phúc nhất không phải là người có tất cả những thứ tốt nhất. Họ chỉ trân trọng mọi thứ mà họ có. Hãy sống đơn giản, trao yêu thương, quan tâm sâu sắc và nói những lời đẹp đẽ.

CUỘC SỐNG ĐỜI THƯỜNG


Ngày 10/09/2017

NGUYEN VAN LIEM_ENRIQUE SIMO
NGUYEN VAN LIEM_ENRIQUE SIMO

Nhiều người tin rằng hạnh phúc có được là do của cải vật chất mang lại. Điều này đúng là ở chổ nó mang lại một cảm giác tạm thời của hạnh phúc. Một người giàu không phải là người có nhiều của cải hơn mà là người có ít ham muốn hơn.

Hạnh phúc là hoa trái của sự sung túc. Nhưng sung túc là thế nào? Thường thì của cải vật chất mang theo nó nổi sợ bị đánh mất. Của cải thực sự là kiến thức giúp bạn sống đúng với những giá trị nội tâm nơi bạn. Hạnh phúc tăng lên khi bạn làm điều gì đó cho mình và cả cho người khác.

ENRIQUE SIMO


Ngày 11/09/2017

8 ĐIỀU GHI NHỚ ĐỂ ĐẠT ĐIỀU MÌNH MƠ ƯỚC:

NGUYEN VAN LIEM_JOHNE ANDERSON
NGUYEN VAN LIEM_JOHNE ANDERSON
 • Theo đuổi đến cùng điều mơ ước.
 • Tận dụng thời gian.
 • Không bước tắt.
 • Tự khắc phục nhược điểm.
 • Tự trao thưởng cho mình.
 • Hãy quay nhìn quá khứ.
 • Sự khuyến khích của người thân.
 • Tỉnh táo trước sự cám dỗ.

JOHNE ANDERSON


Ngày 12/09/2017

Nguyễn Văn Liêm_Luật Hấp dẫn
Nguyễn Văn Liêm_Luật Hấp dẫn

Việc hạnh phúc và vui vẻ trong phần lớn thời gian là một việc bạn có thể làm được. Bạn chỉ cần nhìn vào những đứa trẻ và quan sát niềm vui tự nhiên của chúng.

Bạn sẽ thấy rằng những đứa trẻ rất tự do và chúng không có lo lắng gì, nhưng bạn cũng rất tự do! Bạn tự do lựa chọn sự lo lắng hay niềm vui, và dù bạn chọn điều gì thì bạn cũng sẽ thu hút chính xác điều ấy đến với mình. Nỗi lo lắng sẽ thu hút thêm lo lắng. Niềm vui sẽ thu hút thêm niềm vui.

NGƯỜI NAM CHÂM


Ngày 13/09/2017

Nguyễn Văn Liêm_Haruki Murakimi
Nguyễn Văn Liêm_Haruki Murakimi

Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngã về phía sau bạn.

Và …

Cho dù con gà trống không gáy thì một ngày mới vẫn cứ bắt đầu.

DANH NGÔN NAM PHI


Ngày 14/09/2017

Nguyễn Văn Liêm_Biết Người Biết Ta
Nguyễn Văn Liêm_Biết Người Biết Ta

Nếu chỉ dựa dẫm hoặc làm theo cách của người khác thì liệu bạn có thể thành công trên con đường lập nghiệp không ?

Đằng sau sự thành công có rất nhiều câu chuyện khác nhau. Chúng ta không nên phàn nàn về vận mệnh của mình và phán xét người người khác. Để đến được thành công, mỗi người cần biết làm bạn với chông gai. Thành công nào mà không trải qua gian khổ.

Làm người cần dựa vào lực của chính mình.

BIẾT NGƯỜI BIẾT TA.


Ngày 15/09/2017

Nguyễn Văn Liêm_E. SIMO
Nguyễn Văn Liêm_E. SIMO_Warren Buffett

Tận dụng những gì ta có và không để ý đến những gì ta không có là sống một cuộc sống thanh đạm.

Sống giản dị là tìm thấy vẻ đẹp ngay trong những vật tự nhiên có trong cuộc sống và không bị ấn tượng bởi sự phô bài.

Sống thanh bạch là biết yêu những thứ giản dị. Điều đó có nghĩa là sự tôn trọng tất cả những gì cuộc sống ban tặng, là trân trọng mọi thứ một cách đúng mức.

E. SIMO


Ngày 16/09/2017

Nguyễn Văn Liêm_RENÉ BAZIN
Nguyễn Văn Liêm_RENÉ BAZIN

Đừng sợ thất bại. Lần thất bại thứ nhất cần phải có vì nhờ đó mà ý chí ta thêm vững vàng. Lần thứ hai có thể hữu ích. Nếu đến thất bại lần thứ ba mà ta vẫn đứng vững thì ta thật sự là một con người dũng cảm.

RENÉ BAZIN


Ngày 17/09/2017

Nguyễn Văn Liêm_ENRIQUE SIMO
Nguyễn Văn Liêm_ENRIQUE SIMO

Lòng quyết tâm là sức mạnh giúp bạn phá vỡ rào cản của những ý nghĩ vô tích sự để tạo ra những ý nghĩ tích cực và đạt được bất kỳ điều gì bạn mong muốn. Điều này xuất phát từ nội tâm và đối tác của nó là lòng kiên nhẫn.

Lòng kiên nhẫn dạy ta không nóng vội mà thay vào đó là biết chờ đợi và trân trọng trò chơi cuộc đời, biết rằng không có cái gì là tồn tại như cũ, và tất cả mọi thứ đều thay đổi ở một khía cạnh nào đó.

ENRIQUE SIMO


Ngày 18/09/2017

NGUYEN VAN LIEM_MARY PICKFORK
NGUYEN VAN LIEM_MARY PICKFORK

Bạn có thể có một khởi đầu tươi sáng bất kỳ lúc nào bạn muốn bởi trong cuộc sống không hề có khái niệm gục ngã hay mất mát cả – mà chỉ là thử thách – một khi bạn còn nghị lực và ý chí.

MARY PICKFORK


Ngày 19/09/2017

Nguyễn Văn Liêm_Lời dạy cực quan trọng của khổng tử nhớ mãi trong đời
Lời dạy cực quan trọng của khổng tử 

Hãy đưa hướng dẫn cho những người tìm kiếm kiến thức sau khi họ đã phát hiện ra sự thiếu hiểu biết của mình.

Chỉ khi sự giúp đỡ dành cho đúng người, vào đúng thời điểm, thì sự giúp đỡ đó mới trở nên hữu ích. Đừng trợ giúp ai đó một cách quá vội vàng, vì hành động của bạn có thể sẽ khiến họ trở nên lười nhác và tệ hại hơn cả thời điểm ban đầu.

KHỔNG TỬ


Ngày 20/09/2017

Nguyễn Văn Liêm - ANDREW MATHEWS
Nguyễn Văn Liêm – ANDREW MATHEWS

Để có được điều gì trong đời và giữ được nó – bất luận đó công việc hay mối quan hệ – bạn phải thấy thoải mái với điều đó. Để có tiền và giữ được tiền, bạn phải thoải mái với tiền bạc !

ANDREW MATTHEWS


Ngày 21/09/2017

Nguyễn Văn Liêm - Cho đi và nhận lại
Nguyễn Văn Liêm – Cho đi và nhận lại

Bạn cho đi cái này thì bạn sẽ nhận lại được cái khác, có khi không phải từ người bạn đang mong đợi mà từ một nơi bạn không ngờ. Cách duy nhất để có sự thanh thản của người dâng tặng là cho đi không điều kiện.

MATTHEWS


Ngày 22/09/2017

Nguyễn Văn Liêm - Tiến Sĩ FRED ALAN WOLF
Nguyễn Văn Liêm – Tiến Sĩ FRED ALAN WOLF

Bạn có thể khởi động cho những sức mạnh tích cực trước khi bạn đến một nơi nào đó, nhưng để làm được điều này, bạn phải thực hiện tưởng tượng và suy nghĩ trước.

Trước khi bạn làm gì đó, hãy suy nghĩ trước về việc này và tưởng tượng bản thân mình đã làm xong hành động đó, một cách vui vẻ, và mọi thứ thật dễ dàng trôi chảy. Và bây giờ thì bạn có thể bắt đầu thực hiện hành động đó rồi. Sức mạnh tích cực hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát và sự chỉ huy của bạn – nhưng bạn phải thực hiện kêu gọi chúng đến với cuộc sống của mình.

Tiến Sĩ FRED ALAN WOLF


Ngày 23/09/2017

Nguyễn Văn Liêm - ĐÔI DÒNG SUY NGẪM
Nguyễn Văn Liêm – ĐÔI DÒNG SUY NGẪM

Hãy “quên” khi “cho” để được an nhiên, vui vẽ. Đó là sự hào sảng mà người đẳng cấp mới có.

Mỗi con người tồn tại trên quả đất đều đang nhận về mình rất nhiều, từ tia nắng ấm áp của ngày mới đến giọt nước ngọt mát lành, từ khí trời trong veo đến cơn gió dịu nhẹ.

Chúng ta nhận nhiều từ tự nhiên và cũng nhận nhiều từ những người khác. Nhưng đến khi cho đi, thì lại rất khó khăn.

Con người bản năng luôn nghĩ đến mình trước nhất, như lời một bài hát ” Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu, hỏi người có đòi được không?”

ĐÔI DÒNG SUY NGẪM


Ngày 24/09/2017

Nguyễn Văn Liêm Dành - Thời - Gian - Thư - giãn
Nguyễn Văn Liêm – Dành Thời Gian Thư giãn

Bạn không thể đốt nến ở cả hai đầu, nghĩa là làm việc cả ở văn phòng và ở nhà riêng, vì lúc đó , sự nghiệp lẫn cuộc sống của bạn đều sẽ bị ảnh hưởng, năng lực đưa ra những quyết định quan trọng sẽ ngày càng suy giảm.

Mỗi ngày, hãy tạo sự cân bằng giữa công việc và giải trí bằng cách dành thời gian cho phép bản thân thư giãn, vui đùa hoặc nằm ườn thoải mái như một chú mèo con để liên tục tiếp thêm năng lượng cho mình.

DÀNH THỜI GIAN THƯ GIÃN.


Ngày 25/09/2017

Nguyễn Văn Liêm - E. SIMO
Nguyễn Văn Liêm – E. SIMO

Những cảm nghĩ tốt đẹp đối với người khác giống như những liều thuốc hàn gắn các vết thương và tạo dựng tình bạn. Những cảm nghĩ tốt đẹp bắt nguồn từ  trong tâm trí. Chúng thể hiện qua thái độ của bạn, qua ánh mắt và nụ cười của bạn.

Nụ cười sẽ mở cánh cửa trái tim và một cái nhìn thân thiện có thể làm nên điều kỳ diệu. Nếu ai đó làm một điều gì sai, thay vì đánh mất sự bình an của mình qua những điều than phiền nảy sinh trong tâm trí, bạn hãy tự hỏi mình ” Ta có thể làm gì để giúp ích cho người đó ? ”

E. SIMO


Ngày 26/09/2017

Nguyễn Văn Liêm - SIMO
Nguyễn Văn Liêm – SIMO

Hành động là tấm gương phản chiếu những ý nghĩ của bạn. Bạn có thể giấu kín những ý nghĩ nhưng không thể che giấu được hành động. Hãy có ý nghĩ cao thượng rồi bạn sẽ có hành động cao thượng.

Niềm tin vững chắc và lòng tự tin vào các mục tiêu sẽ quyết định số phận của bạn. Hãy đoán chắc bạn không quên cái đích của mình. Đừng để rơi vào nghi ngờ, đừng nhìn vào những chuyện rắc rối, hãy chỉ nhìn vào những cơ hội.

Làm chủ bản thân có nghĩa là tạo ra ý nghĩ và có đầu óc sáng tạo và tìm thấy những câu trả lời mới mẻ. Điều này giúp bạn bình tĩnh và điềm đạm.

SIMO


Ngày 27/09/2017

Nguyen-Van-Liem-george-bernard-shaw
Nguyen-Van-Liem-George-bernard-shaw

Con người thường hay đổ thừa cho hoàn cảnh. Tôi không tin vào hoàn cảnh.

Những người thành công trên thế giới này là những người biết đứng dậy và tìm kiếm “những hoàn cảnh” mà họ muốn.

Và nếu họ không tìm thấy thì tự họ tạo ra chúng.

GEORGE BERNARD SHAW


Ngày 28/09/2017

Nguyễn Văn Liêm - WALLACE WATTLES
Nguyễn Văn Liêm – WALLACE WATTLES

“Đối với mỗi người trong cuộc sống của bạn, hãy cho họ nhiều giá trị sử dụng hơn so với giá trị của số tiền mà bạn nhận được từ họ.”

Hãy nhớ kỹ điều này, và đừng bao giờ lấy tiền từ người khác mà không đem lại cho họ nhiều giá trị sử dụng hơn so với số tiền mà bạn nhận được.

Trong cuộc sống của con người, đây là một trong những nguyên nhân chính khiến họ thiếu thốn về tiền bạc, thất bại trong công việc hoặc trong kinh doanh.

Hãy cho đi nhiều giá trị hơn số tiền mà bạn nhận được – trong công việc, trong kinh doanh, và trong tất cả những lĩnh vực khác của cuộc sống bạn.

WALLACE WATTLES (1860-1911)


Ngày 29/09/2017

NGUYEN VAN LIEM - JEFF KELLER
NGUYEN VAN LIEM – JEFF KELLER

Tất cả những gì khó khăn, tồi tệ nhất của đời ta đều ẩn chứa một sự may mắn. Cuộc đời buộc ta phải trải qua khó khăn, vất vả, chán nản để ta có thể hiểu thấu được ý nghĩa của việc cần phải thay đổi và cần phải có một thái độ sống tích cực.

JEFF KELLER


Ngày 30/09/2017

Nguyễn Văn Liêm - PHOEBE VARY
Nguyễn Văn Liêm – PHOEBE VARY

hãy cho hết những gì mà bạn nhận được.

Và hãy lắng nghe tiếng gọi của lòng thương xót.

Đừng nghĩ rằng cái ít ỏi bạn cho đi là to lớn.

Và cái to lớn bạn nhận được là ít ỏi.

PHOEBE VARY

Nguyễn Văn Liêm : Hành Trình Tháng 09-2017

Similar Posts