#54. Trong Gia Đình-Cả Vợ Lẫn Chồng Đều Phải Biết Phục Thiện Và Thông Cảm Lẫn Nhau

1 minute, 50 seconds Read

Trong Gia Đình-Cả Vợ Lẫn Chồng Đều Phải Biết Phục Thiện Và Thông Cảm Lẫn Nhau

Trong gia đình, cả vợ lẫn chồng đều phải biết phục thiện và thông cảm lẫn nhau. Khi người đàn ông có điều lỗi, chớ tránh né trước những lời trách móc của vợ mà phải công nhận; người đàn bà có làm chuyện trái, phải thành thật xin lỗi cùng chồng. Con người không ai toàn mỹ, chuyện vợ cũng thế mà thôi. Biết phục thiện và tha thứ cho nhau thì gia đình càng ngày càng trở nên hạnh phúc, ngược lại, càng ngoan cố bao nhiêu thì gia đình càng dễ dàng tan vỡ bấy nhiêu.

GINA LOMBROSO

Similar Posts