#48. Học Cái Tốt Thì Khó-Học Cái Xấu Thì Dễ

2 minutes, 55 seconds Read

Học Cái Tốt Thì Khó-Học Cái Xấu Thì Dễ

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi phải vất vả, khó nhọc mới lên tới đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi, trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu.

Học Cái Tốt Thì Khó-Học Cái Xấu Thì Dễ

HỒ CHÍ MINH

Tôi luôn tin rằng, trong mỗi con người chúng ta luôn tồn tại hai phần “thiện” và “ác”, như phần <con> và phần <người> một cách song song và cạnh tranh lẫn nhau. Đứng trước mỗi sự việc, hai phần tử ấy lại đấu tranh quyết liệt để giành phần thắng. Và thường thì phần đen, phần <con>, trong chúng ta thường mạnh mẽ hơn và có xu hướng tiêu diệt phần “thiện”. Bác Hồ của chúng ta cũng đã căn dặn:

“Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học các xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu”.

Similar Posts