#47. Tài Năng Và Lòng Tốt Tạo Ra Sự May Mắn

Tài Năng Và Lòng Tốt Tạo Ra Sự May Mắn

Tài năng và lòng tốt là những nhân tố và phẩm chất cao đẹp làm nên giá trị con người. Trong cuộc sống hiện đại, để thực hiện mục tiêu chinh phục thế giới, đổi thay cuộc sống con người không chỉ cần có tài năng mà còn phát huy tấm lòng nhân ái.

Tài Năng Và Lòng Tốt Tạo Ra Sự May Mắn, giàu có, hạnh phúc, thịnh vượng

Nhiều người nghĩ rằng có tài là một sự may mắn. Tuy nhiên chỉ có một số ít người hiểu rằng tài năng và lòng tốt tạo ra sự may mắn.

JACINTO BENAVENTE

NguyenVanLiem.com

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *