#49. Thay Đổi Thái Độ Sống-Thay Đổi Cuộc Đời

2
1 minute, 43 seconds Read

Khám phá vĩ đại nhất của thời đại chúng ta chính là việc con người có thể thay đổi cuộc sống của mình chính bằng cách thay đổi thái độ sống.

Thay Đổi Thái Độ Sống-Thay Đổi Cuộc Đời

W.JAMES

Có thể bạn không được chọn cho mình một hoàn cảnh sống, nhưng bạn có thể lựa chọn một thái độ của mình trước hoàn cảnh đó. Nếu bây giờ bạn vẫn chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại thì thay vì cứ đắm mình mãi trong sự bực tức, oán than, tiếc nuối, tại sao bạn không nghĩ khác đi, không tự mình thay đổi nó?

Similar Posts

2 Comments

Comments are closed.